Op deze pagina geven wij u informatie over de maatregelen die in onze kerk genomen zijn naar aanleiding van het coronavirus.


Actueel

Op dit moment worden er geen kerkdiensten gehouden die toegankelijk zijn voor gemeenteleden en/of bezoekers. Alle leden kunnen met de diensten die in beslotenheid gehouden worden meeluisteren via Kerkomroep of YouTube.

De aanwezigen in de besloten dienst zijn: de voorganger, een ouderling van dienst, een diaken, de koster en een organist.


Eerdere maatregelen

Op het moment dat de overheid en de daartoe bevoegde instanties informatie gaven over hoe om te gaan met elkaar in verband met het coronavirus en de daarbij behorende instructies is dit in onze kerk ook bekend gemaakt. De leden zijn per email op de hoogte gebracht of zijn gebeld.