Eerste steen

Op deze pagina geven wij u informatie over de maatregelen die in onze kerk genomen zijn naar aanleiding van het coronavirus.


Actueel

Op dit moment worden er weer kerkdiensten gehouden die toegankelijk zijn voor gemeenteleden. Aan het begin van de week voor de betreffende dienst wordt er van de leden gevraagd zich op te geven voor de kerkdienst, zodat er rekening gehouden kan worden met de afstand in de kerk. Alle leden kunnen eventueel ook meeluisteren via Kerkomroep of YouTube.

De kerkdiensten zijn uitsluitend toegankelijk voor leden die zich van tevoren hebben opgegeven.

Eerdere maatregelen

Op het moment dat de overheid en de daartoe bevoegde instanties informatie gaven over hoe om te gaan met elkaar in verband met het coronavirus en de daarbij behorende instructies is dit in onze kerk ook bekend gemaakt. De leden zijn per email op de hoogte gebracht of zijn gebeld.