Eerste steen

Welkom als u een kerkdienst wilt bezoeken!


Eerbied voor de dienst van God in kleding en gedrag is voorwaarde voor bezoek.
Wanneer u wilt komen en dat liever niet onaangekondigd doet, kunt u zich vooraf melden bij het contactadres. Dan zorgen wij ervoor dat de koster wordt geïnformeerd, zodat hij u kan ontvangen en wat toelichting kan geven.U komt naar de kerk. Wat kunt u verwachten?


De koster heet u welkom en zal u een plaats geven en desgewenst ook wat toelichting.
Ochtenddienst: wanneer er geen predikant voorgaat wordt een leesdienst gehouden, geleid door één van de ouderlingen. In de ochtenddienst wordt meestal een gedeelte uit de Bijbel overdacht.
Wanneer alleen ’s middags een predikant voorgaat, wordt in de ochtenddienst vaak de Heidelbergse Catechismus behandeld (een preek, waarin de geloofsleer nader wordt behandeld).

Liturgie ochtenddienst:
Zegenbede
Zingen (psalmen, berijming 1773)
Wetslezing
Zingen (psalm in antwoord op de Wetslezing)
Bijbellezing
Gebed, waarin ook de noden van de gemeente aan God worden opgedragen
Zingen (psalm, verband houdend met de preek)
Collecte (momenteel nog steeds aan het einde van de dienst)
Preeklezing
Zingen (psalm, verband houdend met de preek)
Vervolg preeklezing
De preek eindigt met het woord: Amen.
Dankgebed
Zingen slot- psalm
Mededelingen
Zegenbede

Liturgie middagdienst:
Zegenbede
Zingen (psalmen, berijming 1773)
Geloofsbelijdenis (12 Artikelen des geloofs)
Zingen (psalm in antwoord op de geloofsbelijdenis)
Bijbellezing
Gebed, waarin ook de noden van de kerk / maatschappij / wereld worden opgedragen
Zingen (psalm, verband houdend met de preek)
Collecte (momenteel nog steeds aan het einde van de dienst)
Preek
Zingen (psalm, verband houdend met de preek)
Vervolg preeklezing
De preek eindigt met het woord: Amen.
Dankgebed
Zingen slot- psalm
Mededelingen
Zegenbede